สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย สพร.ท. SEWFOT

การแข่งขันแรลลี่แห่งความดี แรงงานรวมใจ สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

18 เมษายน 2557

เริ่มโดย สพล สิงห์ดารา ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ สรพ.ท. แก้ไขล่าสุด 18 เมษายน 2557

เข้าชม 2957

การแข่งขันแรลลี่แห่งความดี แรงงานรวมใจ

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6

           สพร.ท ขอเชิญชวน ข้าราชการ ผู้บริหาร  และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  สหภาพแรงงาน ภาคเอกชน  สหพันธ์แรงงาน  สภาองค์การลูกจ้าง  สภาองค์การนายจ้าง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม "การแข่งขันแรลลี่แห่งความดีแรงงานรวมใจ" เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรสมาชิก สพร.ท และองค์กรต่างๆ ในกระบวนการแรงงานของประเทศไทย  

          และร่วมกันดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ด้วยการเชิญชวนผู้เข้าแข่งขัน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างเส้นทางการแข่งขันอีกทั้งได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ มาบข่า จ.ระยอง ซึ่งรัฐวิสาหกิจต้นสังกัดของ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการดูแลรักษาสถานที่เพื่อให้เป็นที่ท่องเที่ยวประจำจังหวัดระยองด้วย

          ทั้งนี้ สพร.ท ขออาสาสมัครจากผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี และการแสดง ช่วยกันสร้างความบังเทิง ร่วมกันและเพื่อความเป็นระเบียบวินัย ลดความซ้าซ้อน และเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี 

กำหนดวันแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557  

สถานที่จุดเริ่มต้น : โรงงานยาสูบ 184 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ผู้เข้าแข่งขัน ลงทะเบียน : ตั้งแต่เวลา 06.30 – 08.00 น.

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557

 

 

เส้นทางการแข่งขัน :  - โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ

- สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง

- สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ระยอง

- โรงแรมโนโวเทล ริมเพ ระยอง

สถานที่พัก :  โรงแรมโนโวเทล ริมเพ ระยอง จ.ระยอง

จำหน่ายบัตร : คันละ 4,000 บาท สำหรับผู้ขับขี่และผู้นำทาง

โดยรวมค่าที่พัก 1 ห้องนอน และอาหาร

** ผู้ติดตาม ไม่เกิน 1 คน ต่อ 1 คัน โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 1,000 บาท

 

 

 

การชำระเงินสนับสนุน และสมัครแข่งขัน

สั่งจ่ายเช็คให้กับ “สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย” หรือ - กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี  ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สาขาการปิโตรเลียม  ชื่อบัญชี “สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย”  เลขที่บัญชี  071-0-06493-4  ประเภท ออมทรัพย์  

ทั้งนี้ กรุณาแจ้งและส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมใบสมัครภายในวันรุ่งขึ้น ที่ได้โอนเงิน มายัง น.ส.พรปวีณ์ บุญส่ง เจ้าหน้าที่บริหาร

แรงงานสัมพันธ์ สร.ปตท. เพื่อการบันทึกและออกใบเสร็จรับเงินทันที   

สามารถสอบภามเพิ่มเติมได้ที่    โทร : 02-537-2116  หรือ  08-1844-5252

E-mail  :   ptt-uion@pttplc.com    

Bookmark and Share
 
Online:  4
Visits:  1,293,957
Today:  37
PageView/Month:  15,341